Cambio Buurtbeheer Deventer

CAMBIO BUURTBEHEER

Cambio werkt in de wijken aan het vergroten van de leefbaarheid. Cambio verricht werkzaamheden in de openbare ruimte, maar zet zich ook in voor de buurteconomie met kleinschalige, laagdrempelige projecten in de wijk. Cambio biedt activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding voor mensen met een WMO-indicatie.

Cambio biedt diensten aan in de wijk: bijvoorbeeld een fietsenwerkplaats, transportdienst, graffitiverwijdering en maaltijden. Ook bieden we ruimten om iets te organiseren of van waaruit u kunt werken.
Alles wat Cambio doet, komt – direct of indirect – ten goede aan de leefbaarheid in de buurt en haar bewoners en is vooral gericht op werk.
Bij de werkzaamheden is oog voor hergebruik van materialen; vooral de fietsenwerkplaats is daarvan een mooi voorbeeld, maar ook bij de dagbesteding is hergebruik en gebruik van zelf gemaakte of gekweekte spullen de norm; Cambio heeft oog voor het milieu.

Activering
Cambio is een activeringsbedrijf. Dankzij Cambio krijgen vele Deventernaren de mogelijkheid om in een beschermde werkomgeving werkervaring en –ritme op te doen. Werken bij Cambio is écht werk. Cambio werkt uitsluitend op basis van opdrachten van de gemeente, corporaties en particulieren.
Werkzaamheden komen ten goede van de leefbaarheid in de buurt en van het milieu, door o.a. hergebruik van materialen.

Dagbesteding
Cambio biedt ‘dagbesteding licht’ aan. Voor mensen die een WMO-indicatie hebben voor deze vorm van dagbesteding zijn er verschillende, zinvolle werkzaamheden te doen.
Ook bij de dagbesteding wordt veel gebruik gemaakt van bestaande materialen wordt gewerkt met oog voor het milieu.

Reiniging
Met – handmatige – reiniging van straten en buurten is Cambio ooit begonnen. Reiniging is een grote specialiteit van Cambio; medewerkers van Cambio zorgen ervoor dat zwerfvuil wordt verwijderd, afvalbakken worden geleegd, graffiti wordt verwijderd van muren en straten en dat de overlast van hondenpoep wordt verminderd.

Deventer Schoon Familie 

Cambio ondersteunt zijn werk door participatie van bewoners. Leefbaarheid van buurten is ook een vorm van bewustwording en samenwerking. Cambio heeft daarvoor de Deventer Schoon Familie in het leven geroepen.
Ook andere projecten zoals bijvoorbeeld Deventer Schone Scholen doen een beroep op de participatie van bewoners bij het leefbaar houden van de eigen woonomgeving.

Sinds januari 2013 maakt Cambio onderdeel uit van Circulus-Berkel